Bejegyzett civil szervezetek

Árpási Faluvédő Közhasznú Egyesület

Cím: 9132 Árpás Kápolna tér 8.
Elnöke: Dr. Olgyay Lászlóné
Elérhetősége: +36 20 / 499 36 53
Tevékenysége:

- Tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok ellátása. Közreműködés a tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési szakfeladatok ellátásában.
- Környezet- és természetvédelmi, területfejlesztési vidékfejlesztési tevékenység folytatása, az épített és a természeti környezet védelme, állatvédelem.
- Árpás község lakosságának múltbeli és jelenkori életét bemutató kiállítások szervezése, a Faluház emlékhellyé és menedékhellyé alakítása, és gondozása. Szervezi a régi korok szokásainak, tárgyi emlékeinek védelmét, gyűjtését, bemutatását. Szervezi és támogatja a turizmust, falusi turizmust.
- Az egyesület célja rendszeres elfoglaltságot, és találkozási lehetőséget biztosítani a nyugdíjas korú lakosságnak, annak érdekében, hogy fizikai és szellemi aktivitásukat minél továbbőrizzék, az elesettek szükség szerinti segítését, támogatását szervezi. Az ifjúság szabadidejének szervezett, hasznos eltöltése érdekében, az egyesület az alapszabályában megfogalmazott céljaival összefüggő témakörökben ismeretterjesztő, képességfejlesztő szakköröket hoz létre, előadásokat tart.
- Szervezi a közösség sport és kulturális életét, rendezvényeket és közösségi programokat szervez.
- Polgárőrség létrehozása, és közreműködés a közrend és közbiztonság fenntartásának segítésében.

Adóbevallás